Adviser to

Inversions i promocions el Prat SL

adviser in the restructuring process of

La botiga del formatget, S.L.

Restructuring Opportunity

2012 Spain

Agri-Food

Inversions i promocions el Prat SL / La botiga del formatget, S.L.

Contact Person

José Alvarez Riera

Closa Investment Bankers

E-mail jar@closa.com